Rode Marikens van Nimwegen Status/Bepalingen

Status/Bepalingen

Rode Marikens van Nimwegen
Chapternaam Rode Marikens van Nimwegen Chapter ID: 629268
 RHS chapter aangesloten bij RHS USA

Bankrekening (tijdelijk) nr. INGBANK : NL46INGB 0006587626 t.n.v.W. Burgers

 

Vastgelegde bepalingen RMVN

aansprakelijkheid/Wet op privacy

 

Regels Red Hat Society USA - Wereldwijd

De énige regel wereldwijd vastgelegd door Red Hat Society USA; Rode Hoed en Paarse outfit, zal ten alle tijden worden nageleefden worden uitgedragen door alle members. Daarnaast; NIET zeuren.

Leden RHS en in het bijzonder van Rode Marikens van Nimwegen zullen normen en waarden respecteren en toepassen bij elke activiteit. Leden onthouden zich van activiteiten en/of uitlatingen die Red Hat society en Rode Marikens van /Nimwegen in het bijzonder in discrediet brengen.

Aansprakelijkheid

Rode Marikens van Nimwegen -zowel de Queen én Vice Queens-, aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid bij alle activiteiten in chapter verband van Rode Marikens aangegaan. Ieder lid is zélf verantwoordelijk bij alle activiteiten -in de ruimste zin van het woord- van dit chapter.

Privacybeleid

Met het oog op de privacywetgeving onderstaand een officiële kennisgeving van ons privacy beleid. 

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens RHS Rode Marikens van Nimwegen

Wij Rode Marikens van Nimwegen gebruiken persoons gegevens ten behoeve van de ledenadministratie, het organiseren van activiteiten, communicatie over het wel en wee van onze ledenen het gebruik van foto's tijdens onze activiteiten. Leden comformeren zich hiermee en geven een verklaring af van geen bezwaar tegen het gebruik van NAW gegevens en mail adres  t.b.v. de ledenlijst van Rode Marikens van Nimwegen en dat deze ledenlijst regelmatig wordt geactualiseerd en vervolgens verspreid onder de leden van de Rode Marikens van Nimwegen.

Het is mij bekend dat er tijdens de Marikenbabbel en de uitstapjes/activiteiten van de Rode Marikens van Nimwegen foto’s worden gemaakt en ik heb er geen bezwaar tegen dat deze foto’s worden gepubliceerd op de internetpagina van Rode Marikens van Nimwegen, de RHS en incidenteel in dag- en weekbladen.

Door lid te worden of lid te zijn, accepteren leden van ons chapter Rode Marikens van Nimwegen deze vastgelegde bepalingen en ontslaan ze hun medeleden van Rode Marikens van Nimwegen inclusief de beheerder van de website, van enigerlei vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot o.a. hierboven beschreven gebruik van persoonsgegevens en of foto's.

door: Rode Marikens van Nimwegen.