Oprichting Rode Marikens van Nimwegen

Thursday, September 11, 2014

Op 11 september 2014 kwamen wij, 4 enthousiaste dames: Wil van Bommel - Marie-Anne - Annette Ameel - Fiep Gesthuizen, bijeen om een nieuw chapter van de Red Hat Society op te richten.

Over een naam was al nagedacht; deze moest in ieder geval refereren aan Nijmegen. 

Na enig overleg werden we het eens over 'Rode Marikens van Nimwegen'. 

Vervolgens werden er spijkers met koppen geslagen door ons aan te melden bij de moeder organisatie van de Red Hat Society in de USA.

Dit heugelijke moment werd beklonken door een toost uit te brengen.

 

Unaniem werd besloten dat Fiep onze queen zou zijn en Annette vice queen en 'duitenjonkvrouw'. Wil werd benoemd tot queen mother van ons chapter, ertitel naast haar memberchip. Marie-Anne: management. We kwamen overeen dat de 4 initiatief nemende dames zouden gaan fungeren als 'het court' (de hofhouding) van het nieuwe chapter.

Ook werd die middag een aanzet gemaakt tot het creeren van een website en visitekaartjes.

Er werd besloten om maandelijks op de 1e donderdagavond bij elkaar te komen voor de z.g. Marikenbabbel. Deze bijeenkomsten hebben een hoge prioriteit, aangezien we daar de plannen maken voor onze activiteiten.