Verslag Nieuwjaarsbabbel Hotel Holthurnsche Hof door Queen Fiep 09.01.2015

Thursday, January 22, 2015

                                                                              

Verslag door: Queen Fiep van Nimwegen

Hampshire Hotel HolthurscheHof Berg & Dal 19.30 uur. 

Medeoprichters Wil-Marianne-Annette en Fiep zijn stipt op tijd volgens afspraak aanwezig in de lobby van het hotel om de members maar ook weer 11 nieuwe members te ontvangen. Helaas hebben 5 members/nieuwe members door prive omstandigheden/ziekten bericht van verhindering gegeven. De -nieuwe- rode hoeden druppelen weer binnen en om 20.15 u begeeft het gezelschap zich naar het restaurant. Ondergetekende opent de Marikenbabbel door iedereen maar vooral ook de nieuwe members van harte een warm welkom te heten. Queen Fiep vervolgt met een korte toespraak over de voortdenderende Marikentrein (in aansluiting op de treinmetafoor van de vorige Marikenbabbel). De wens wordt uitgesproken om met respect, saamhorigheid, openheid en transparantie te werken aan een harmonische Sisterhood die een duurzame toekomst tegemoet gaat. Vice Queen Annette krijgt het woord en doet mededelingen van huishoudelijke aard. Daarna volgt een voorstel rondje waarbij iedereen zichzelf kan presenteren. Dan volgt er een tweetal historische momenten bij Rode Marikens waarbij Queen Fiep (ondergetekende) Vice Queen Jonkvrouw van Balgoi Sur Meuse​ - Annette - officieel tot Vice Queen benoemt en haar 'riddert' door het opspelden van de bijbehorende broche. Er volgt een gezellig samenzijn met drankjes en hapjes waarbij members/nieuwe members elkaar -beter- leren kennen en activiteitenlijsten kunnen invullen voor deelname. En er wordt een rondje gemaakt onder de members voor ideeen m.b.t. te ondernemen activiteiten. Al snel blijkt dat alle aanwezige aspirant members besluiten om member te worden. Tijdens de gezellige kennismaking met de nieuwe members wordt 'En Passant' nog het  Rode Marikenlied en het Nijmeegs volkslied -Al mot ik kruupe- gezongen. De sfeer is opperbest en gezellig. De volgende Marikenbabbel zal worden gehouden in  'De Waag' te Nijmegen. Maar voorafgaand hebben we nog een leuke activiteit op 3 februari in het Hampshire hotel in de vorm van Rode Marikens Red & Purple Beurs. Dan volgt de afsluiting van een super geslaagde avond en ontvangen alle nieuwe members de Rode Mariken introductiemap en alle members krijgen een Red Hat Broche -rood hoedje- van Rode Marikens van Nimwegen. Om ca. 23.30 u komt er een einde aan deze nieuwjaarsbabbel. Mede namens de vice queen wil ik alle aanwezigen members bedanken voor hun bijdrage aan deze zeer succesvolle en geslaagde avond. 

Queen Fiep van Nimwegen