Disclaimer - privacy verklaring

 

Aansprakelijkheid

Rode Marikens van Nimwegen -zowel de Queen én Vice Queens-, aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid bij alle activiteiten in chapter verband van Rode Marikens aangegaan. Ieder lid is zélf verantwoordelijk bij alle activiteiten -in de ruimste zin van het woord- van dit chapter.

Privacybeleid

Met het oog op de privacywetgeving onderstaand een officiële kennisgeving van ons privacy beleid. 

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens RHS Rode Marikens van Nimwegen

Alle leden en/of aspirant leden ondertekenen een verklaring van geen bezwaar voor het volgende; dat er geen bezwaar is tegen het gebruik van; NAW gegevens naam, adres, woonplaats, telefoongegevens, geboortedatum en emailadres. Deze worden opgenomen in de ledenlijst van de Rode Marikens van Nimwegen en deze ledenlijst zal regelmatig wordt geactualiseerd en vervolgens verspreid onder de leden van de Rode Marikens van Nimwegen.

Het is mij bekend dat er tijdens de Marikenbabbel en activiteiten/uitstapjes van Rode Marikens van Nimwegen foto’s worden gemaakt. Leden/asprirantleden hebben er geen bezwaar tegen dat deze foto’s worden gepubliceerd op de internetpagina van de Rode Marikens van Nimwegen, beide landelijke RHS internet website's en incidenteel in dag- en weekbladen. Evenmin is er bezwaar tegen dat deze foto’s gepubliceerd worden op Facebook en Instagram tbv RHS zolang deze sites niet openbaar zijn. 

Wij -Rode Marikens- kunnen geen garantie geven voor publicatie van groeps(foto’s) op social media en/of landelijke en/of internationale RHS websites.

Ieder lid/aspirantlid zal de privacy van de leden van de Rode Marikens van Nimwegen hierbij respecteren.

door: Rode Marikens van Nimwegen.